01 46 83 985
091 5950 120
info@ordinacija-vlasic.hr
Centar za parodontologiju PerioDent
Vjenceslava Richtera 4
centar Bundek
01 46 83 985
091 5950 120
Ponedjeljak, srijeda, petak: 12-20h
Utorak, četvrtak: 08-16 h